Oplev naturen

Tag på tur og få en helt uforglemmelig naturoplevelse. Prøv f.eks.: *Østersture *Sort sol ture *Sæler Safari *Gæs & trækfugle osv.

Turudbydere
Vadehavscentret
Mandø Event
VisitRibe

100 Naturoplevelser i Sydvestjylland

100

Idéen er at pirre læserens nysgerrighed. De korte historier bør læses som inspiration til en tur ud i landskabet.

Sort Sol over Ribe

Sort Sol ved Ribe

Fænomenet Sort Sol er en fantastisk oplevelse når 100.000, ja måske 400.000 stære danser ballet på aften himlen over Ribe Marsken.

Stærenes dans bestemmes af antallet af rovfugle og vejret. De optimale forhold er en relativ stille og tør aften, samt et passende antal rovfugle, som er med til at skabe de flotte formationer på himlen. På en stormende og regnfuld aften uden rovfugle, dykker stærene ret hurtigt ned og går til ro for natten i rørskoven.

Forår og efterår ses stæreflokke på mange tusinde gå til ro i rørskoven i området ved Ribe Vesterå og fra fugletårnet ved Ribe Østerå.

I Ribe Østerå kan man året igennem opleve et rigt fugleliv. 10 min. gang fra banegården står et handicap-venligt fugletårn, med en fantastisk udsigt over vådområdet. 

HUSK følgende på din Sort Sol tur
Varmt tøj, en kande kaffe, evt. en kikkert og tålmodighed.

Guidede ture

Vadehavscentret
Sort Sol ture - se når stærene danser!
Book din tur i god tid, idet der er begrænsede pladser.
Guidede ture med naturvejledere

På egen hånd

Hvor og hvornår kan fænomenet opleves! Det er svært på forhånd præcis at sige, hvor stærene en given aften har besluttet sig for at gå til ro. På Lindet Statsskovs-distrikts hjemmeside kan man se et kort over ofte brugte overnatningssteder.

Den største oplevelse opnåes ved at deltage i en guidet Sort Sol tur.

Her kan fuglene ses

Stærene flytter ofte til et nyt sted
fra dag til dag
, og der er flere steder i og omkring Ribe, hvor der kan være chance for, at de opholder sig

• Ribe Vesterå - Åslyngen 
Parkering ved slusen eller langs Bjerrumvej.
 
• Ribe Østerå 
Fugletårnet (handicapvenligt). Parkering for enden af Bøge Allé.
 
• Ribe Kammersluse 
Parkering ved Kammerslusen 
 
• Mandø 
I forbindelse med overnatning på øen, vil der være mulighed for at se Sort Sol.