Et stort, unikt naturområde fuld af liv og oplevelser

Nationalpark Vadehavet

Et stort, unikt naturområde fuld af liv og oplevelser

Nationalpark Vadehavet

Vadehavet er et af verdens vigtigste vådområder. Et stort, unikt naturområde fuld af liv og oplevelser. Vadehavet er det blanke, stille vand og samtidigt det stormende hav. Kendetegnet ved, at vandet to gange om dagen flyttes frem og tilbage. Hver gang trækkes cirka en milliard kubikmeter vand ud gennem de fire dyb, som forbinder Vadehavet med Nordsøen. Denne proces kaldes for ebbe, mens den modsatte vej er flod. Vadehavet er pr. 17. januar 2008 blevet udpeget som nationalpark. Parken blev indviet 16. oktober 2010. Nationalpark Vadehavet strække sig fra Blåvandshuk i nord gennem Ribe til Tønder marsken i syd. Den danske del af Vadehavet blev optaget på UNESCOS verdensarvsliste den 23. juni 2014.

Play Video

Mennesket og Vadehavet

Livet ved Vadehavet har altid været og er stadig helt på naturens præmisser. Især stormfloder har sat deres præg på landskabet og befolkningen, der for beskyttelse har bygget ca. 100 km diger langs Vadehavskysten.

Vadehavscentret | Nationalpark Vadehavet

Vadehavscentret - Porten til UNESCO Verdensarv

Med mere end 1000 kvadratmeter udstilling, nye møde- og formidlings faciliteter, café og butik er Vadehavscentret et center af fremtiden for gæster fra hele verden.

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er dansk natur i verdensklasse. Her findes et spektakulært dyreliv, og områdets betydning rækker langt ud over Danmarks grænser.