Oplev de store fugleflokke

Forår og efterår
Nationalpark Vadehavet besøges hvert forår og efterår af enorme mængder gæs og trækfugle. På rejsen imellem yngleområderne i nord, og overvintringspladserne i syd, raster fuglene her i Danmarks største spiserestaurant, og tanker op til den anstrængende tur videre.

Tag med på en guidet tur og oplev et sceneri der med rette kan kaldes Danmarks største naturfænomen.

Vadehavscentret arrangere guidede fugleture

Trækfugletur til Mandø
Først oplæg om trækfuglenes verden. Derefter besøger vi i egne bil eller med traktorbus en af Vadehavets bedste fuglelokaliteter - Mandø.

Trækfugletur på vaden
Først oplæg om trækfugle. Herefter ifører vi os waders, og går helt ud til trækfuglene på en vandring ud i Nationalpark Vadehavet. 

Gåseture
Introduktion til gæssenes verden. Derefter tager vi ud og ser på store flokke af gæs i Vadehavsområdet.

Mandø Event arrangere guidede fugleture

Fugle og ø-rundtur
Tag med hestevogn ud og oplev vade- og engfugle samt tusindvis af gæs. Vi kører bla. langs havdiget, over det gamle dige, forbi kirken, for så at slutte af i byen igen.

Del denne side

Sort Sol ved Ribe

Sort Sol

Fænomenet Sort Sol er en fantastisk oplevelse når 100.000, ja måske 400.000 stære danser ballet på aftenhimlen over Ribe Marsken.
Stærenes dans bestemmes af antallet af rovfugle og vejret.

Vadevandring i Vadehavet

Vadehavsture

Fugle på himlen, mylder i havet og højsande i horisonten. Tag med på en af de mange ture, hvor naturvejledere med rund hånd deler ud af deres begejstring.

Får på Ribe-diget

Marsk og dige

VisitRibe har et team af entusiastiske guider, som kan bestilles til marsk og dige ture, hvor guiden tager med i gruppens bus og fortæller om områdets historie og fantastiske natur.

100 Naturoplevelser i Sydvestjylland | Folder

100 Naturoplevelser i Sydvestjylland

Idéen med folderen er at pirre læserens nysgerrighed. De korte historier bør læses som inspiration til en tur ud i landskabet.