Mandø - på egen hånd

Vel ankommet på Mandø er det et godt udgangspunkt at starte med et besøg på Mandø Turistinformation. Her finder man inspiration til øens mange oplevelser, lidt historie, anekdoter og relevant info.

Byvandring i Mandø by

Værd at vide

Vadehavet
Vadehavet er hverken land eller hav. Det ene øjeblik er det tørlagt, og 6 timer senere er det oversvømmet igen. Efter istiden er der sket en stigning i havets vandspejl, og da der ikke har fundet nogen landhævning sted i det sydvestlige jylland, er der dannet et Vadehav.

En sommer dag på Koresand

Bademuligheder på Mandø

I højsæsonen kan man deltage i ture til højlandet/sandbanken Koresand med traktorbussen. Her findes en herlig sandstrand, hvor man kan bade og måske endda finde rav. Er man lokal kendt og har kendskab til tidevandet, er det også muligt at bade sydvest for Mandø stik vest ud for stormflodssøjlen. Øen har ingen decideret sandstrand.

Mandø Flora

Floraen på Mandø bære præg af at vegetationen skal hamle op med vestenvinden, som ofte regere i det flade landskab. Men trods det finder man et spændende udvalg af planter indenfor såvel som udenfor diget.

Vadehavstur

Vaden - Mandø

Fugle på himlen, mylder i havet og højsande i horisonten. Vadehavet giver dig en autentisk oplevelse uanset årstid og vejr.

Fugleliv på Mandø

Træktiden i foråret og efteråret er de bedste tidspunkter for at observere fugle i Vadehavet. De bedste steder på Mandø for fugleobservationer er ved Skællebankerampen, Slusen og Sønderrampe.
Indtil midten af juni er ynglesæsonen på sit højeste, og færdsel på strandengenes forland bør derfor ske med den største respekt for fuglenes ynglepladser.

Til hest på Mandø

En ridetur over havbunden i Nationalpark Vadehavet til Mandø er en unik oplevelse man sent vil glemme. Ture rundt på øen og den store sandbanke Koresand byder på fantastiske oplevelser for hest og rytter.

Om turen går over havbunden til Mandø eller ud til sandbanken Koresand, så er det vigtigt at man har orienteret sig om tidevandet.

Lystfiskeri ved Ribe

Velkommen til Danmarks bedste fiskevande
I den sydvestlige del af Danmark findes fiskevand af meget høj standard, og ethvert åløb har en fin bestand af fisk.

Modsat i mange af vores nabolande møder du ikke fisketomme åer eller naturlige søer uden fisk, og hvis du lærer forholdene at kende, vil du sjældent komme tomhændet hjem fra en fisketur.

Kanoferie omkring Ribe

Oplev naturen på en helt speciel måde. En sejltur i kano, kajak eller robåd kan byde på store friluftsoplevelser for hele familien. Når man stille glider gennem vandet, kan man iagttage plante- og dyreliv på nært hold.

Cykelferie i og omkring Ribe

Ribe er et dejligt område, specielt når man er på cykel. Marskens enestående natur og de store vidder gør området velegnet til cykelture uden anstrengende bjergetaper.

Cykelkort over området
Besøg de hyggelige landsbyer omkring Ribe eller tag en frisk cykeltur langs diget. Hos VisitRibe kan du få et gratis cykelkort over lokalområdet. Der er også et par gode "print selv" muligheder her på siden. 

Ribes seværdigheder

Ribe Domkirke, byens pompøse vartegn, kan ses viden om i det flade landskab. Kirken er påbegyndt 1150-1175 og stod færdig 1225-1250. Byggematerialet var tufsten, hjemført fra Rhin-landet, tysk sandsten og jysk granit.

Mandø Ebbevej midt Nationalpark Vadehavet

Vadehavsregionen

En lang række unikke oplevelser venter dig i området langs med Vadehavet. Naturen her er i verdensklasse og området fra Ho Bugt i nord til Tøndermarsken i syd er udpeget som én af Danmarks 5 nationalparker. Den enestående natur, Nordeuropas bredeste strande, masser af frisk luft, gode overnatningsmuligheder, kulinariske specialiteter, shopping og ikke mindst en ægte gæstfrihed sikrer dig en god ferie.

Vadehavsture for hele familien

Fugle på himlen, mylder i havet og højsande i horisonten. Vadehavet giver dig en autentisk oplevelse uanset årstid og vejr. Tag med på en af de mange ture, hvor naturvejledere med rund hånd deler ud af deres begejstring. Når du har set, følt og hørt vadehavets puls og tidevandet, vil du forstå, hvorfor området er blevet anerkendt som UNESCO’s verdensnaturarv.

Digerne nær Ribe

Marsk og dige ture

VisitRibe har et team af entusiastiske guider, som året rundt kan bestilles til rundvisninger og guidede ture i Ribe og omegn. Marsk og dige nær Ribe og Det vestlige Sønderjylland er to populære ture, hvor guiden tager med i gruppens bus og fortæller om områdets historie og fantastiske natur, og undervejs vil der være enkelte stop. 

Oplev de store fugleflokke

Forår og efterår
Nationalpark Vadehavet besøges hvert forår og efterår af enorme mængder gæs og trækfugle. På rejsen imellem yngleområderne i nord, og overvintringspladserne i syd, raster fuglene her i Danmarks største spiserestaurant, og tanker op til den anstrengende tur videre.

Tag med på en guidet tur og oplev et sceneri der med rette kan kaldes Danmarks største naturfænomen.

Østerssafari i Vadehavet

Tag med naturvejleder på østerstur og pluk stillehavsøsters i Vadehavet.

Sæson for Østersture i Vadehavet
Det anbefales kun at samle øster på den kølige tid af året, dvs. sæsonen starter midt i oktober når vandtemperaturen er faldet, frem til foråret - til udgangen af april.
Ved at fravælge de varmeste måneder minimere man risikoen for at østersene indeholder giftige planktonalger.

Sort Sol ved Ribe

Sort Sol over Ribe

Fænomenet Sort Sol er en fantastisk oplevelse når 100.000, ja måske 400.000 stære danser ballet på aften himlen over Ribe Marsken.

Stærenes dans bestemmes af antallet af rovfugle og vejret. De optimale forhold er en relativ stille og tør aften, samt et passende antal rovfugle, som er med til at skabe de flotte formationer på himlen. På en stormende og regnfuld aften uden rovfugle, dykker stærene ret hurtigt ned og går til ro for natten i rørskoven.

Sæler ved Vadehavet

Sælsafari i Vadehavet

Besøg Koresand, en 30 km2 stor sandbanke sydvest for Mandø. 

Der er to muligheder for at opleve den skønne natur og se sælerne i sælreservatet. Højsæsonen for sælsafari er fra april til oktober. Men det er også muligt at arrangere sælsafari resten af året, kontakt de enkelte udbydere direkte.