Marbæk-området ved Esbjerg


Marbækområdet
udgør 1.300 ha og ligger 12 km nordvest for Esbjerg grænsende op til Vadehavet, Ho bugt og Varde å.
Området, som i dag er en naturpark for Esbjerg og Varde, er i landskabelig henseende meget værdifuld og særpræget. Det afvekslende terræn giver gode muligheder for forskellige former for friluftsliv.
Området er ligeledes en del af Nationalpark Vadehavet.

Marbækgård med restaurant  er beliggende nord for det kunstigt anlagte søområde og fuglereservat.

Søerne blev anlagt i årene 1972 - 79 og udgør 20 ha.

Syd for søområdet ligger "Spejderøen" med hytter, og ved Sjelborg strand ligger restaurant Rødhætte.

Stier for gående, cyklende og ridende: Stierne er et net af mark- og skovveje.

Arkæologi
I Marbæk Plantage findes agerskel fra ældre jernalder. Og midt i plantagen, øst for vejen mellem Sjelborg og Myrthue, er der ryddet et område, hvor disse agerskel kan ses.
Husrester fra jernalderen findes også ved Myrthue og i udkanten af Sjelborg plantage. I Myrthue er der bevaret tre hustomter, hvor husenes ildsteder og brolagte stalde stadig kan ses. Mellem husene er der brolagte stier.

Myrthuegård
Natur- og Kulturformidlingsstedet fortæller Marbækområdets interessante historie.

Folder om Marbæk-området findes i Esbjerg Velkomstcenter.

Se folder med afmærkede ruter i Marbæk

 

Hytter og shelters i Marbæk

Der findes flere hytter i området, der udlejes, ligesom der er shelters ved området kaldet Øen. Information om hytterne og shelterne fås ved Esbjerg Kommune, Vej & Park

Del denne side

Opdateret af:

VisitRibeEsbjerg tourist@businessesbjerg.com
 

Kontakt

Adresse

Marbækgårdsvej 1
6710 Esbjerg V

Telefon

+45 76161616

Fakta

 • Faciliteter

  • Bålhus
  • Afmærkede ruter
  • Toilet
  • Vandreruter
  • Restaurant/Cafe
  • Naturvejlederture
 • Type

  • Strand
  • Plantage
  • Nationalpark
  • Skov

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 8.30964
Latitude : 55.559175