Fugleliv på Mandø

Træktiden i foråret og efteråret er de bedste tidspunkter for at observere fugle i Vadehavet. De bedste steder på Mandø for fugleobservationer er ved Skællebankerampen, Slusen og Sønderrampe.
Indtil midten af juni er ynglesæsonen på sit højeste, og færdsel på strandengenes forland bør derfor ske med den største respekt for fuglenes ynglepladser.

Nyd fuglene på afstand
Mandøs natur er sårbar. Gå med forsigtighed, bliv altid på vej og sti, så fuglenes reder forstyrres mindst muligt. Respekter de opsatte skilte og vejledninger.

Oplev fuglene på Vaden - Vadehavscentret arrangere

Sort Sol
Sort sol kan være en naturoplevelse og et naturfænomen i særklasse. Stærenes dans er en dans på liv og død. De flotte formationer bestemmes nemlig af antallet af rovfugle, der jager stærene. Naturvejlederne følger stærene i dagene op til turen og gør deres bedste for at finde frem til stærenes nattesæde.
Sæson: Marts-april og september-oktober.

Fuglenes lufthavn
Trækfuglene ankommer i foråret og efteråret som globale verdensborgere til Nationalpark Vadehavet. Der tankes op i Vadehavets kæmpemæssige spiserestaurant på rejsen mellem ynglepladserne i nord og overvintringspladserne i syd.
Sæson: April-juni og august-oktober. 


Del denne side