Vadehavsture for hele familien

Fugle på himlen, mylder i havet og højsande i horisonten. Vadehavet giver dig en autentisk oplevelse uanset årstid og vejr. Tag med på en af de mange ture, hvor naturvejledere med rund hånd deler ud af deres begejstring. Når du har set, følt og hørt vadehavets puls og tidevandet, vil du forstå, hvorfor området er blevet anerkendt som UNESCO’s verdensnaturarv.
Læs mere om Vadehavet her på UNESCO's World Heritage List.

Vadehavscentret arrangere

Østers- og muslingeture
Vi har østersture til banker tæt ved land, hvor både børn og voksne kan være med - samt mere krævende østerssafarier, hvor man går langt ud over havbunden og gennem højt vand. Sæson oktober til start april.

Sea Explorer
Vi mødes på Vadehavscentret, hvor vi pakker vores grejtasker. Ekspeditionslederen viser vej til Vadehavet, hvor vi går på jagt efter de sære dyr i Vadehavets mudder og vand. Vi medbringer noget af fangsten til Vadehavscentret og undersøger dyrene helt vildt tæt på i stereolup.

Vadehavstur
Med net og greb går vi på opdagelse i det lave vand og på den tørlagte havbund. Her finder vi forskellige muslinger, orme, krabber, rejer og småfisk. Vi smager på planter og får små fortællinger om livet i Vadehavet - Danmarks største Nationalpark. Turen kan foregå ved Mandø Ebbevej nær Vadehavscentret eller på vaderne ved Mandø.

Sælsafari
Tag med på vandretur til en af Vadehavets store sælbanker. Vi kører med traktorbus til diget på Mandø og herfra går vi ca. 2,5 km langs diget og ud over havbunden til sælbanken. En tidevandsvandrende på ca. 300 meters bredde adskiller os og sælernes sandbanke og vha. medbragte teleskoper observerer vi de ca. 200 sæler, som typisk ligger her og hviler.
Sæson marts-april og august-oktober.

Sort Sol og fugleture
Forår og efterår vrimler det med trækfugle ved Vadehavet og i marsken. Oplev det imponerende syn når stærene samles i store flokke og danner sort sol over rørskovene - eller tag på en fugletur ved Vadehavet og oplev de store flokke af vadefugle og gæs, der fouragerer her på deres træk fra Arktis mod de sydlige overvintringsområder.

Vandreture og cykelture
Oplev dyrelivet og de store vidder på en vandretur over havets bund, eller se på fugle og hør kulturhistoriske fortællinger på en cykeltur i marsken. Se vores udbud af forskellige cykel- og vandreture på fastlandet og på Mandø.

Vadehavsdyst
Skal fødselsdagen eller firmaudflugten være lidt anderledes i år? Så tag med en naturvejleder på Vadehavsdyst. Udstyret med greb, rejehov, teamånd og en god portion konkurrencementalitet, skal deltagerne holdvis dyste i kategorier som sandorme-gravning, reje-fangst, muslinge-ræs og meget mere. Naturvejlederen vil fungere som igangsætter, dommer og ikke mindst som formidler om netop Vadehavets natur, som danner baggrunden for Vadehavsdysten.

Trækvod
Er I en større gruppe, der har lyst til at prøve en interessant fiskemetode, så kan vi tilbyde jer at trække vod. Vha. samarbejde og rå muskelkraft trækker vi det store trawl gennem en tidevandsrende ved Mandø. Efter nogle hundrede meter er det tid til at se dagens fangst an - der er gode chancer for masser af rejer, og forskellige arter af fladfisk og krabber.

Snapsetur
Vi tager på tur langs kysten på strandengen og i plantagen bag digerne. Her kigger vi efter årstidens urter og bær til anvendelse i kryddersnapse. Naturvejlederen fortæller også om planternes anvendelse i madlavning og som lægeplanter i gammel tid. Samtidig oplever vi Vadehavet og får fortællinger om de smådyr og fugle, som vi møder på vores vej. Turen er på 3-4 km og vil blive krydret med lidt smagsprøver på snapse brygget på Vadehavets urter.

Del denne side

Nationalpark Vadehavet | Ribe | Østerssafari

Østerssafari

Tag med naturvejleder på østerstur og pluk stillehavsøsters i Vadehavet.

Nationalpark Vadehavet | Ribe | Sælsafari

Sælsafari

Besøg Koresand, en 30 km2 stor sandbanke sydvest for Mandø. Der er to muligheder for at opleve den skønne natur og se sælerne i sælreservatet, til fods eller med traktorbus.

Syltfærgen

Syltfærge

Med Syltfærgen kan du nemt planlægge rejsen til Sild. Ved forudbestilling af den ønskede afgang undgår du ventetid på molen.

100 Naturoplevelser i Sydvestjylland | Folder

100 Naturoplevelser i Sydvestjylland

Idéen med folderen er at pirre læserens nysgerrighed. De korte historier bør læses som inspiration til en tur ud i landskabet.