Ribes historiske tidslinie

Vigtige begivenheder i Ribes historie

Før ca. 704-710

De ældste spor efter handel og håndværk ved Sct. Nicolaj Gade.

Ca. 704-710

Den parcellerede markedsplads anlægges.

720

Der slås mønter for første gang i norden, sceattas - Wodan/monster.

825

Ribe afgrænses af en bygrøft.

854-57

Ansgar får en grund i byen og tilladelse til at bygge kirke.

948

Bisp Leofdag af Ribe optræder som deltager på et kirkemøde i Ingelheim, Tyskland.

1070

Adam af Bremen omtaler Ribe ”omgives af en flod, der strømmer ind fra Oceanet, og hvor skibene sejler”

1127

Kong Niels holder sin søns bryllup i byen.

1137

Kong Erik Emune dræbes af Sorteplov og gravlægges i Ribe Domkirke.

1145

Domkapitlet og Domskolen, den nuværende Ribe Katedralskole, stiftes.

Slut af 1100

Den nuværende Domkirke påbegyndes.

1205

Dronning Dagmar ankommer til Ribe.

1212

 Dronning Dagmar dør på Riberhus.

1228

 Sortebrødreklosteret stiftes.

1232

 Gråbrødrene kommer vandrende til byen på deres bare fødder og klosteret stiftes.

1247 

 Hertug Abel hærger Ribe.

1259

Kong Christoffer d. 1 dør under mystiske omstændigheder i Ribe og gravlægges i Domkirken.

1271

Byen brænder (og vi har fundet brandlaget).

1283

Julemorgen styrter det nordlige domkirketårn ned.

1333

Det nuværende borgertårn på Domkirken indvies.

1362

De Grote Mandranke - Den store mandedrukning.

1537

Kirker og klostre nedrives.

1541

Hans Tavsen bliver biskop i Ribe.

1573

Hans Jessen Søhane nedkæmper pirater i vadehavet og deres hoveder opsættes på Hovedengen til skræk og advarsel.

1580

3. september brænder 11 gader, 213 huse.

1581

Anders Sørensen Vedel slår sig ned i Ribe - Liljebjerget, 100visebogen m.m. og for at skrive den STORE Danmarkshistorie.

1594

Dele af Borgertårnets spir falder ned og den får sit nuværende firkantede udseende.

1634

Stormflod, den anden store manddrukning: ”Skibe og Skuder opsatte ved Farup Kirke” (Hans Friis).

1641

Laurids Spliids kone Maren Spliids brændes på Galgebakken som heks.

1643-44

Torstensson-krigen - Riberhus ødelægges.

1657-59

Svenskekrigene, Borgertårnet beskydes.

1659

Pest ”Anno 1659 fra d. 9. Juni oc til d. 28. Okt. Døde her i Ribe over 900 mennesker, der foruden nogle 1000 bønder, som var fløt til byen for fienden” (Kinch II s. 407).

1736

P. Terpager udgiver ”Urbs Ripensis”, Ribe bys historie.

1741

H. A. Brorson bliver biskop i Ribe.

1848

Ribe Jernstøberi åbnes, bomuldsfabrikken og rederiet Laurizsen følger efter.

1855

Danmarks ældste provinsmuseum grundlægges.

1864

Sønderjylland tabes til Tyskland men Ribe forbliver dansk.

1875

Jernbanen kommer til Ribe.

1882-1904

Domkirkens restaurering.

1899

Danmarks første bevaringsforening Ribe Turistforening - senere Gammelt Præg grundlægges.

1905

Forsorgsinstitutionen Ribelund etableres.

1911

Ribe Seminarium oprettes.

1927

Bomuldsfabrikken Crome og Goldschmidt lukker.

1940-41

Udgravninger og restaurering af Riberhus.

1950erne

Den sidste kostald i Fiskegade nedlægges.

1955

Grønnegade-gravningen - startskud for dansk byarkæologi.

1963

Indførelsen af bevaringsplanen for Ribe.

2007

Ribe amt, Ribe retskreds og Ribe kommune nedlægges.

2010

Ribe fejrer 1300 års jubilæum.

Del denne side

Ribe Cathedral

Ribe Domkirke

Ribe Domkirke

Ribe Domkirke