Borgerlig vielse i Ribe

To, som vil hinanden ...

Du kan blive borgerligt viet på Ribes Gamle Rådhus, udendørs, hjemme eller et helt tredje sted.

Vi lægger stor vægt på, at jeres vielse bliver så vidt muligt, som I ønsker den. Når vi har budt jer velkommen, forestår en af vore giftefogeder den officielle del ledsaget af en bryllupstale. Herefter er der tid til evt. at udveksle ringe og til at tage bryllupsbilleder. Der kan også nydes et glas champagne eller andet, hvis dette måtte ønskes. I skal selv medbringe glas og drikkevarer. Højtideligheden afsluttes med overrækkelse af jeres vielsesattest. Som udgangspunkt har brudeparret skal selv 2 vidner med, med mindre det er en hemmelig vielse. 
Vi har dog mulighed for at stille vidner til rådighed torsdag og fredag, hvis det foregår på Det Gamle Rådhus i Ribe.

Ribes Gamle Rådhus er opført før 1496. Huset er omtalt første gang i 1496 og blev oprindelig bygget som to huse. I 1708 købte Ribe by ejendommen og anvendte den som rådhus fra 1709 til 2006. Rammerne er perfekte, hvis I ønsker at blive viet på Det Gamle Rådhus i Ribe.

Hemmelig vielse
Hvis I ønsker en vielse, hvor det kun er jer selv, der skal vide det, er det muligt at blive viet hemmeligt. Her stiller Esbjerg Kommune både giftefoged og vidner til rådighed. Dette kan dog kun ske på Det Gamle Rådhus i Ribe. 

Udendørs vielse eller vielse i hjemmet
En borgerlig vielse behøver ikke nødvendigvis foregå på Det Gamle Rådhus. Det er også muligt at blive viet f.eks. i Kunstmuseets have, Slotsbanken i Ribe eller ved Kammerslusen

Specielle lejligheder
Kommunen tilbyder desuden vielser ved specielle events. Det kan fx være ved Tulipanfest i Ribe, The Tall Ships Races eller andre lignende store begivenheder. Vielse ved specielle begivenheder aftales nærmere med vielseskontoret. 

Vielse på havet
Det er også muligt at blive viet på havet. Det er brudeparret, der skal sørge for skib og transport til søs. Vielse på havet aftales nærmere med vielseskontoret.

Del denne side

Information

Vielseskontoret
Borgerservicecenter Ribe
Giørtz Plads
6760 Ribe
Telefon +45 76 16 89 00
vielse@esbjergkommune.dk

Åbningstider
Mandag - Lukket
Tirsdag - 12.00-15.00
Onsdag - Lukket
Torsdag - 10.00-17.00
Fredag - Lukket

Telefontid
Mandag til onsdag 08.00-15.00
Torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-13.00

Ekstra omkostninger
Det koster ekstra ressourcer at foretage vielser uden for Det Gamle Rådhus i Ribe, og de ekstra omkostninger skal brudeparret naturligvis selv betale. Taksten for vielser udendørs er således på 1.200 kr. plus kørselsomkostninger på hverdage indtil kl. 17.00 og 2.400 kr. plus kørselsomkostninger efter kl. 17.00 på hverdage, lørdage søndage. Den endelige pris vil afhænge af giftefogedens kørselsudgifter.

Vielser i Esbjerg Kommune