Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kirke og Kloster

Ribes kirker og kloster

Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ kirke og Klostergård er de eneste to prægtige komplekser, der er levnet af alle Ribes middelalderlige kirker, klostre, kapeller og hospitaler. I højmiddelalderen fandtes i Ribe hele 10 kirker og 4 klostre, men efter Reformationen i 1536 fik ud over Domkirken kun Sct. Catharinæ Kirke lov at bestå som sognekirke, mens klosteret tjente som hospital.

Ribe Domkirke | Vor Frue Kirke

Ribe Domkirke

Ribe Domkirke er i Michelin Guiden er tildelt ** stjerner. Domkirken (Vor Frue Kirke), byens pompøse vartegn, kan ses viden om i det flade landskab.

Film om Ribe Domkirke

Sct. Catharinæ Kirke og Kloster | Ribe

Sct. Catharinæ Kirke

Sct. Catharinæ Kirke og Kloster blev grundlagt af Dominikanermunke omkring 1228 og er sammen med Domkirken de eneste i Ribe tilbageværende kirker og klosterbygninger fra før reformationen 1536.

Vester Vedsted Kirke

Vester Vedsted Kirke

Vester Vedsted Kirke kan føres tilbage til ca. 1175, hvor den grundlagdes på klitten i Vester Vedsted. Oprindelig er der tale om en tufstenskirke.

Hjortlund Kirke

Hjortlund Kirke

På en forhøjning ned mod Kongeåen ligger Hjortlund Kirke. Indtil Reformationen i 1536 hørte kirken under Ribe Domkirke.