Vægterrundgang i Ribe

Vægtertraditionen i Ribe

Det var vægterens opgave at holde ro og orden og at passe gadebelysningen i byens gader om natten, samt at slå alarm i tilfælde af ildebrand og stormfloder. 
Desuden skulle vægterne markere hvert timeslag ved at synge et vægtervers. De sang, for at berolige borgerne med at der blev holdt vagt, men også fordi de færreste personer, dengang havde et ur. Sangen var en vigtig del af bestillingen som vægter, de blev opfattet som en slags professionelle gadesangere. Tjenesten som vægter var streng, særligt om vinteren, hvor vagten var meget lang, hele 9 timer. Lønnen var lille og måtte ofte suppleres med dagarbejde. 

Vægterordningen har eksisteret siden en gang i 1300-tallet, og de sidste rigtige vægtere i Ribe ophørte deres gerning i 1902. Der gik dog ikke lang tid, før Ribe Turistforeningens bestyrelse besluttede at lade vægtertraditionen genopstå som led i turistarbejdet. Siden 1935, med undtagelse af årene under 2. Verdenskrig, har vægteren således været et fast tilbud til turisterne. I dag går vægteren rundt i Ribes gader for at glæde de mange turister og byens borgere.

Morgenstjernen - et frygtindgydende våben

Morgenstjernen - et frygtindgydende våben
Tænker man tilbage i tiden, til Ribe på reformationens tid med dens smalle og bælgmørke gader, hvor man let kunne møde en stimand (røver el. tyv), forstår man behovet for en håndfast nattevagt/vægter, så fredelige folk kunne komme sikkert hjem. Vor tids politistav ville nok ikke have været til meget gavn, men det var til gengæld morgenstjernen, et ægte middelalderligt våben med spydspids og en tung trækugle, besat med grimme jernpigge. Den blev vægternes særlige våben og forblev en fast del af udrustningen.

Besøg Rådhus Samlingen på Det Gamle Rådhus, Her kan man se blandt andet morgenstjerner.

Del denne side

Vægtersang

Tekst: Thomas Kingo
Melodi: Thomas Laub

Hov vægter! Klokken er slagen 9.
Nu skrider dagen under,
og natten vælder ud.
Forlad for Jesu vunder
vor synd, o milde Gud!
Bevare kongens hus,
  samt alle mand
  i disse land
fra fjendens vold og knus!

Hov vægter! Klokken er slagen 10.
Om du vil tiden vide,
husbonde, pig' og dreng,
da er det på de tide,
man føjer sig til seng.
Befal dig Herren fri!
  vær klog og snild!
  vogt lys og ild!
Vor klokk' er slagen ti.

Hov vægter! Klokken er slagen 11.
Gud Fader os bevare,
de store med de små!
Hans hellig' engleskare
en skanse om os slå!
Selv vogte byen vel
  vort hus og hjem
  har han i gemm',
Vor ganske liv og sjæl!

Hov vægter! Klokken er slagen 12.
Det var ved midnats tide,
vor frelser han blev født,
til trøst al verden vide,
som ellers var forødt.
Vor klokk' er slagen tolv!
  med tung' og mund,
  af hjertens grund
befal dig Gud i vold!

Hov vægter! Klokken er slagen 1.
Hjælp os, o Jesu kære!
Vort kors i verden her
tålmodelig vi bære!
Der er ej hjælper fler'
Vor klokk' er slagen et.
  Ræk os din hånd,
  o frelsermand!
Så vorder byrden let.

Hov vægter! Klokken er slagen 2.
Dig, milde Jesu lille,
som, mig til salighed,
i mørket fødes ville,
ske pris i evighed!
Du værdig Helligånd,
  oplyse mig
  evindelig,
at jeg dig skue kan.

Hov vægter! Klokken er slagen 3.
Nu skrider natten forte,
og dagen stunder til.
Gud, lad dem blive borte,
som os bedrøve vil!
Vor klokk' er slagen tre.
  O Fader from,
  vend du os om!
Din nåde os betee!

Hov vægter! Klokken er slagen 4.
Dig, evig Gud ske ære
i høje himmelkor,
som vægter ville være
for os på jorden bor.
Det ringer nu af Vagt!
  For natten god
  fald Gud til fod,
tag tiden vel i agt!

Hvornår er der vægterrundgang i Ribe

Hvornår er der vægterrundgang

Vægteren i Ribe går hver aften i sommermånederne sin traditionelle vandring gennem de gamle gader. Turen varer ca. 45 minutter og det er gratis at gå med. Se tidspunkt og datoer her.

Play Video

Vægtertræf 2010