Borgerlig vielse i Ribe

To, som vil hinanden ...

Du kan blive borgerligt viet på Ribes Gamle Rådhus, udendørs, hjemme eller et helt tredje sted.